MUSKELBRISTNING-BEHANDLINGMuskelbristning är som några vet inte särskilt behagligt. Den smärta som tillkommer och den potentiella nedsatta funktionen är heller ingen höjdare. Men vad bör man egentligen göra om man har drabbats av muskelbristning?

Nedan ska vi tala mer om behandling samt vad man kan göra om man plötsligt drabbas av akut muskelbristning

Behandling av muskelbristning

Om man har en lättare typ av skadan är man vanligtvis inte i behov av medicinsk behandling. Man återhämtar sig helt enkelt själv. När det kommer till de svårare typerna behöver vissa ingen behandling, medan andra kan vara i behov av en operation.

Det kan även hända att muskeln sväller upp. I dessa fall ska man ta hjälp av antingen ett klädesplagg eller någonting liknande som kan bindas runt svullnaden och agera som ett tryck. Detta gör man för att hålla nere svullnaden.

Om man vill minska smärtan kan en kylpåse användas och hållas över. Det är dock viktigt att komma ihåg att man inte ska placera kylpåsen precis på sin hud. Istället ska man ta hjälp av en tygbit eller dylikt och placera denne mellan huden och kylpåsen.

Om smärtan är svår finns det läkemedel av hitta som man inte behöver recept på. Förutom detta kan det även vara en god idé att ta kontakt med en sjukgymnast. De är nämligen experter inom området och vet hur man tar hand om kroppen på bästa sätt.

Om muskeln brister kan det lyckligtvis nog ta mindre än en månad innan man har återhämtat sig. Självklart ska man under den här tiden inte lägga stor tyngd på muskeln. Dock är det ändå viktigt att aktivera den lite lätt. Annars kan den bli stel, blodets cirkulation kan försämras och man återhämtar sig saktare.

Att be om hjälp för sin muskelbristning

Hur kan man egentligen veta när den rätta tiden är angående att fråga om hjälp? Om man känner att rörligheten försämras och det är i vägen för dagliga aktiviteter ska man ta kontakt med en vårdcentral omedelbart.

Om man känner smärta bör man vänta något dygn. Om det inte förbättras efter den tiden ska man även finna hjälp.

Muskelbristning utan förvarning

Om man drabbas av att en muskel plötsligt brister vid exempelvis en olycka måste man agera snabbt. Ju snabbare man behandlar skadan desto mindre risk är det att skadan förvärras.

Det går även snabbare att återhämta sig om man agerar snabbt. Om man är under intrycket att skadan har skett bör man använda sig av PRICE metoden.

PRICE metodens fem steg

Den här metoden innehåller fem steg. Pressure, rest, ice, compression och elevation. Vi ska tala om dessa stegvis nedan.

  1. Inledningsvis ska man alltid se till så att någonting läggs om det skadade området. Såsom tidigare nämnt kan detta vara ett klädesplagg eller dylikt som kan agera som ett tryck. På så sätt slipper man att blödningen förvärras och man återhämtar sig snabbare. När man väl har applicerat trycket ska detta hållas kvar mellan en halvtimme och en timme. Skälet till att man inte ska ha trycket på längre är att man vill tillåta syre att ta sig igenom det skadade området.
  2. Det andra steget är relativt uppenbart. Man ska inte fortsätta med aktiviteten som man höll på med precis innan skadan. Istället ska man ta det lugnt.
  3. Det tredje steget går ut på att applicera en kylpåse eller ett annat kallt objekt. Man får då inte lika ont. Såsom tidigare nämnt ska man inte placera kylpåsen direkt på huden. Istället ska man ha någonting emellan för att inte skada området mer.
  4. I det fjärde steget ska man ha ett kompressionsförband runt skadan under de första dagarna. Det här ska dock tas bort under natten så att området kan andas.
  5. Till sist ska man även hålla det skadade området i ett högt läge under de första dagarna för att inte göra svullnaden värre.